Villkor

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Kurskortet till en undervisningsperiod.
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Buggskolan din avbokning.
Du  kan använda Konsumentverkets ångerblankett. Tryck på länken nedan:

https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf
Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt (se ovan) är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Buggskolan få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.
Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Buggskolan. Läkarintyg skall vara Buggskolan tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Buggskolan.
Avbokning och Återbetalning
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@buggskolan.com.
Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 0761-71 84 74 eller skicka ett brev till Buggskolan, Wingårdsgatan 4E, 416 54 Göteborg eller besöka oss söndagar på Kyrkbytorget .
Ange vilken kurs avbokningen gäller. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något
Publicering av fotografier och rörlig media
Buggskolan kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt. När du anmäler dig till en kurs på Buggskolan så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort.

Kursarrangör
Buggskolan i Göteborg
Organisationsnummer: 470617-509