Dansens 15 hälsoeffekter

 

Dansens 15 hälsoeffekter

 1. Lindrar smärta
 2. Minskar stress
 3. Förbättrar minnet
 4. Ökar koncentrationen
 5. Bättre rörlighet
 6. Ökar inlärningsförmågan
 7. Ökar känslan att skilja sina egna och andras känslor
 8. Ökar förmågan att sätta ord på sina egna och andras känslor
 9. Ökar självkänslan
 10. Ökar kroppsmedvetandet
 11. Ökar livsenergin
 12. Ökar kreativiteten
 13. Stimulerar kroppens lugn- och rosystem
 14. Minskar aggressioner
 15. Dämpar ångest

Skrivet av: Eva Bojner Horwitz som är forskare i kulturhälsa och medicine doktor i Socialmedicin vid Uppsala Universitet